VI HAR DET MESTA SOM SKRIVITS OM STOCKHOLMS SKÄRGÅRD I VÅRT SKÄRGÅRDSANTIKVARIAT

SAMT EN DEL NAUTIKA. DET TORDE VARA DEN STÖRSTA SAMLINGEN SKÄRGÅRDSBÖCKER TILL FÖRSÄLJNING SOM FINNS I HELA SVERIGE. 

 

 • Roland Svensson 
 • Sven Barthel 
 • Sten Rinaldo 
 • E. Alfred Jansson
 • Erik Jonson 
 • Einar Malm 
 • Evert Wallert
 • Maj Britt Eriksson
 • Kurt Bergengren
 • Pär Wästberg 
 • Bertil Hedenstierna 
 • Erling Matz 
 • Oldsjö, Zacke, Eskeröd
 • Axel Sjöberg
 • Albert Engström
 • August Strindberg
 • Anders Hedin
 • Hans Eklund
 • Göran A. Sjöberg
 • Lars Westman
 • Reijo Ruster
 • Nils Gustaf Stahre
 • Ann Katrin Pihl Atmer
 • Algoth Niska m.fl.
 • Vi har de flesta av Roland Svenssons, Sten Rinaldos, Einar Malms,Sven Barthels, Maj Britt Erikssons, Erik Jonsons,Ewert Wallerts, E.Alfred Janssons och Bertil Hedenstiernas  böcker. Vi har också en del bibliofilupplagor samt Pelarordens jubileumsböcker.

Smugglarkungen Algoth Niskas egna berättelser "Mina äventyr" i nytryck. Originalutgåvan utkom redan 1931. En mycket spännande läsning.